Mira Ahimsa

PUBLIC NUDITY

May 15, 2017 in Uncategorized

PUBLIC NUDITY
Where is it possible to be "legally" Naked ? I wrote places which I know : Nudist beaches , Nudist walk paths ( for now I only know about this in Germany close to Munich ) There is also Nudist location in the center of Munich , also Tiergarten park in Berlin and there is also legal to drive a car naked in Germany , Cap d'Agde in France . Then meetings like Rainbow gatherings, world naked bike ride , Woodstock festival in Poland, Burning man in Nevada (usa) Kumbhamela (India), also and Jainism ( India ) contain naudity .
Do you know or add others / more ? Or do you have a private places where you going regularly take the sunbath or hiden behind the fence ? Your confrontation with the public, the law, the policeor the prejudices? And how about your high ? How long you were walk naked ever ? Or how many hours or days did not wear clothes ? ( I did live for one week naked – not wear clothes – when I stay in hot springs in Santa Fe ) .

http://www.interviu.es/reportajes/articulos/voy-desnudo-por-la-paz

No footprint lifestyle – liberating or facilitation of life ( An trying to explain my view )

April 24, 2017 in Uncategorized

Citáty :
pravda tě osvobodí
zlo nepotká toho kdo jej sam nečiní ( Dhammapadam )
dělej dobro a dobro se ti vrátí ( Dalajlama )
odpust a bude ti odpuštěno ( přej a bude ti přáno )
staň se vůle tvá
buď změnou kterou chceš vidět ( Gandhi )
svět je tvé zrcadlo ( Rainbow )
žij svuj sen čel svým zkouškám ( Rainbow )
neintegrovaný zážitek se pozná tím , že se o něm mluví
na konci vše dobře dopadne a pokud to dobře nedopadlo , pak to ještě není konec ( Lennon )
energii nelze zastavit , jedine transformovat
všeurčující vliv myšlenky ( tibetská knihy mrtvých )
slunce je muj otec
vidim ho každé ráno
mluvim s nim krmim ho
modlim se a děkuji mu
ráno když se modlim krása je tu
krása je zamnou
krása je předemnou
krása je podemnou
krása je nademnou
a krása je všude kolem mne ( modlitba navahů )
Tato Soma je Bůh, jeho cestami se ubírá ta nejprudší bolest, kterou člověk trpí, On přináší
uzdravení i radost do očí ztrápených, Nesmělého obléká válečným žárem, Vznešenými
myšlenkami přátelí se s bardy, A duši, duši pozvedá ze země k nebesům. Tak báječné, tak
velké jsou jeho dary. Člověk cítí, jak jeho žilami proudí Bůh A pláče v hlubokém vytržení,
Zhluboka pili jsme z božské Somy Až nesmrtelnost v nás vzklíčila. Vstoupili jsme do světla
A poznali všechny bohy. Co hynoucího nám může ublížit, A zda-li může nás smrtelník
soužit? Skrze Tebe, překlenutá úzkost, jsme unášeni věčným božstvím ( Rig-Veda )
svoboda nebo smrt ( řecké motto )
kdo se vzdává svobody pro bezpečí nakonec ztratí oboje
kdo dává bezpečí přednost před svobodou je poprávu otrok ( Aristoteles )
člověk je odsouzen ke svobodě ať chce nebo ne ( Jean Paul Sartre )
chseš-li se stát něčím otrokem , začni ho nenávidět
my lidé jsme biologické entity , tak neni nic důležitějšího než čistá voda , vzduch , půda . Veškeré ideologické , politické , náboženské cíle by měli být druhotné . Vyloučit vždy násilí : prohlásit za neakceptovatelnou formu řešení konfliktu ( Grof )
mimozemšťani z různých planet mezi sebou komunikují a spolupracují , starost jim dělá jestli nás přijmout , jsme na ůrovni vědomí sebedestrukce nás i naši planety a v takovém stavu nemůžeme dostat ke zničení víc
obětují zdraví pro peníze aby potom obětovali peníze pro zdraví ( Dalajlama )
neutíkej před utrpením , nežeň se za potěšením ( nevstup do hry ) ( Leary )
nepokoušejte se s ničím bojovat , přijměte to a změní se to v něco krásného ( Hofmann )
potěšení kořen strasti ( buddhism )
méně touhy méně bolesti ( buddhism )
Vše co začlo musí také skončit ( Buddhism )
osvobození od vášní
s tvým názorem nesouhlasím , ale budu hájit tvé právo ho říkat ( Voltaire )
žij jako by každý den byl tvým posledním ( tantra )
toužíš – li po lásce , dávej lásku
Chudý muž se zeptal Buddhy:
"Proč jsem tak chudý?"
Buddha odpověděl: "Protože neumíš dávat."
Chudák: "Nemám co dávat."
Buddha: "Máš co dávat, přinejmenším pět věcí:
1) TVÁŘ můžeš se usmívat, dávat radost, veselí a štěstí,
2) ÚSTA můžeš mluvit vlídně, povzbuzovat lidi, zlepšovat jim náladu,
3) SRDCE můžeš upřímností a laskavostí otvírat své srdce pro druhé,
4) OČI můžeš se na druhé dívat s láskou a soucitem,
5) TĚLO můžeš něco dělat pro druhé, abys jim pomohl…
Tak vidíš vůbec nejsi chudý. Skutečně chudí jsou lidé chudí v srdci."
PRAVDY BREATHARIANŮ :
přej si vylazení na nejvyšší sílu – jednotu s universem – nejedení pak přijde samo jako vedlejší produkt
jídlo otupuje vnímání
jíst vědoměji : víc prány míň jídla
začít zkvalitňováním potravy , pravidelnými půsty , zmenšováním porcí
pránik v klidu – přírodě nemá potřebu jíst , v ruchu – stresu města ( oddělen od své podstaty ) potřebuje sníst sousto pro uklidnění – uzemění
na práně nejste nesmrtelní , ale můžete žít jak dlouho chcete
pránik cítí zimu ale není mu zima , cítí teplo ale není mu horko
Úvod
Na ůvod chci podotknout , že prvotní záměr je nalezení čisté Karmy ( neublížit člověku , zvířeti ani přírodě ) tedy neudělat ekostopu . Na světě jsou již humanitní hnutí bojující za lidská práva i práva zvířat , ale chybělo mi i za práva celé přírody , tak jsem se touto cestou vydal “ Hledat “ a stále oběvuji .
Věnuji se zdokonalování “ bezekostopového životního stylu “ proto jsem hned zpočátku vzal za vděk přeplněné popelnice jídlem a dalšími všemi ostatními k životu potřebnými zdroji , což jsem ale od začátku vnímal jako dočasné , než je nahradím přírodními , nebo přestanu používat ůplně .
Osvobození vidim v přijetí přirozenosti a sjednocení s přírodou ( nepotřebovat svítit , topit , dělat oheň , vlastnit majetek , jezdit autama , létat , používat elektroniku , chemické prostředky , oblékat … ) . Vyladit se na přírodu a nepotřebovat ji narušovat ( nebo tuto potřebu minimalizovat ) ne každý se chce teď osvobozovat , ale tomu kdo tuto potřebu cítí by to mělo být legálně umožněno . Zimu lze například regulovat dechem a cukrem ( sladkým ) … Vidim osvobození v harmonii a jednotě s přírodou : zharmonizování tělesných – mentálních – duševních energií = dosažení plné meditace a stejně tak zdolánim svých strachů , zahojení bolestí a zústat v kontaktu s celým spektrem svých pocitú , ne se odďělovat či uzavírat před některými . Vítězství vidim ve všem čeho ses dokázal vzdát – pustit . Vládni sam sobě aby ti nevládli druzí – svoboda .
Jak se pohodlně zabydlet na této planetě : splynout s ni .
Co je víc , než uvědomění , že stačí být spokojen ve své přirozené podstatě jaký skutečně jsi , nah , stvořen od boha , přírody , před nikým nic neskrývat a nepředstírat . Za prohřešek považuji kritizování počasí ( i potažmo bránění se mu ) , naopak vyrovnání ( tělesných , mentálních , duševních , duchovních , emočních ) energií pomocí pulzace klimatu počasí vidim nejlepší investicí . Klimatické pulzace ( horka , zimy , tmy , světla … ) jsou tu aby nás něčemu naučili , ne abychom se jim bránili nebo s nimi bojovali ( zdmi , topením , klimatizací , osvětlením … ) Životní styl ti dle mne nikdo neodpáře a jestli ubližuješ sobě i okolí z toho tě žádné náboženství nevyseká : stejně jakéhos dosah stupně sebeovládání , bdělosti i vědomí . Vědomí , bdělost , pozornost = vše . Starej se JEN abys činil dobro ( skutky – nečinil zlo ) toť vše : žádné placení zdravotního pojištění … etc . odejít a zpomalovat budeš stejně . Potřeba přijmout plnou zodpovědnost za svůj život , dosahnout tak skutečné svobody , mít dost času = stát se bezdomovcem , osvobodit od společenských , rodinných vazeb a svazujících konvencí , tradic , předsudků i systému … Člověk stejně jako to tu na planetě rozjel , je jeho úkol to tu i uzavřít , opustit a odejít , minimálně by toho měl být schopen a umět to . Člověk tu není doma jak se mnohdy mylne domnívá , ale jen na návštěvě , tak po své existenci by to tu měl být schopen uklidit do púvodního stavu .
Jednej z lásky = jen kdy opravdu chceš : dobrovolnictví nemůže být podmíněno „ něco za něco “ Když něco dáváš , nečekáš něco vrátit zpět , pokud očekáváš , nedáváš , ale jen pújčuješ . Práce může být i forma ůtěku od sebe a ůnik před sebou – překrytí bolestného setkání se sebou , neschopnost a slabost čelit sam sobě , nezvládnutí sebe a vlastní přítomnosti . Stejně jako je právo vlastnit majetek , má být také právo jej nevlastnit ( včetně dokladů , čipů , oblečení , peněz … ) aby jednim nebylo právo dopřáno a druhym upíráno . Stojí ůsilí zůstat zdráv v místě v němž zdravý životní styl neni legální .
Při kontění mne udivuje čim všim jsou lidé schopni ztěžovat si život , co všechno potřebují ( kulma , lak na nehty … ) s čim ztrácej energii , čemu zaprodali životy , ale i kouření , drogy , alkohol , káva … , taky násilí , hněv , nadávání , kritizování , konflikty ( proč raději nevěnují energii nápravě vlastních chyb než kritizování druhých ) nebo i nepotřebné oblečení v létě – dá se žít nahý . Dokonce se mne někteří snažili obvinit , že těžký život mají proto že nic nedělam . Lidi už jsou hotoví a krásní takoví jací jsou , nechť dělají co je v nich a následují svou cestu . Proč se pozměňovat , dělat ze sebe někoho jiného a skrávat se za cestu někoho jiného ? Proč sedět na židli , když jde sedět na zemi ? Proč spát na posteli , když jde spát na zemi ? Proč bydlet v domě když jde žít venku ? Proč svítit , když jde počkat na ráno až vyjde slunce ? Proč stříhat vlasy , když je lze mít dlouhé ? Proč se holit když jde mít vousy ? Proč se oblékat , když jde žít nahý ? Proč nosit boty , když jde chodit bos ? Proč jezdit autem , když jde chodit pěšky ? Proč jíst například maso , když jde být vegan ? Proc v zimě topit , když se dá přesunout na jih ? … atd . Chápu , že to tak někomu múže vyhovovat , i mne to někdy muže vyhovovat použít , ale proč to nutit všem ?
Nevidim důležité kolik máš let , ale kolik dobra máš ve svých ůmyslech . Rodiče pro svůj příjemný pocit , že " nasytily " pomalu utýraj dítě k smrti . Schovávání se za jídlem , cigeretou , mobilem … Jak se počítají karmické body , jak se karmické body promítají do života ( zdraví ) a co po nás nemoc žádá … Třídění odpadu po druhých , vyklizení přírody ( lesů ) od odpadu – roztřídit ho ( odlehčit přírodě , matce zemi se pak lépe dýchá ) , zachránit z odpadu něco užitečného co bude ještě hojně a dlouze používáno , neublížení člověku , zvířeti ani přírodě ( květiny , broučci ) , pomoc , poradit , být příklad pro druhé .
Žiju bezekostopový životní styl , svým životem nechci vytvářet ekostopu a hledám vždy cestu jak to dělat bez ekostopy . Nudismus a naturismus je pro mne léčebná cesta k přijetí sebe sama a své přirozenosti , nazí lidé by žili v míru a nesoupeřili by spolu . Nevím o žádném živočichovi v přírodě který by ke svému přežití potřeboval dělat oheň , kterým se pálí kyslík k dýchání i domovy živočichů ( i s živočichy ) ve dřevě . Ležící dřevo pomalým tlením hřeje a zahřívá okolí . Podle mne má člověk dost tepla ve svém srdci ( k zahřání sebe i druhých ) které má posilovat dobrými činy a myšlenky a ne ho oslabovat opíráním ( spoléháním ) se o oheň . Léčit pustem , dobrými skutky a myšlenky a pokud něco trápí , jít se raději projít ( i několik dní či déle ) než použít usmrcená těla rostlin – neli živočichů coby léků . Ptám se na co je člověk : v přírodě má vše svou funkci a ůlohu , příroda si vystačí sama , lidé potřebují přírodu ke svému přežití , ale potřebuje příroda lidi ? Neni co dělat – vše je uděláno . Žít v jednotě v souladu s přírodou v takové harmonii se sebou i okolím že stačí příroda jaká je a není třeba ji přetvářet . Bez slunce bychom nebyli , je náš střed – všech . Osvobození v minimalizování potřeb a nalezení štěstí v jednoduchosti života .
KARMA
Vše je v pořádku : jsem to já , autor všeho co se děje v mém světě , jediný kdo tvoří tento svět – bez toho by tu nic nebylo : co dávám se mi vrací . Vše co zažívám je že potkávám sám sebe = začít první . Vše je to o mne : vše co se mi děje je jen odraz toho co sám dělám . Nic se nikam neztrácí . Když se něco stane , někdo něco udělá ( i dobrého ) nehledat viníka k potrestání , pomstě , odplatě , ale zeptat se : za co to mám ? mne to potkalo ? co jsem udělal ? ( špatně ) co mám změnit ? – je východisko , neboť zlo nás potkává k našemu dobru a osvobození a jakákoliv příťěž se nám z našich činú vrací k uvědomění našich chyb a po poučení nás opouští neb každý trest je jen dočasný . K neopakování chyb je ale třeba je nejprve najít poznat a pochopit a k tomu tedy slouži celý tento proces . Stále dokola docházím k tomu , jak mocná je Karma , protože se nám vše vrací a vše co prožíváme jsou jen naše vlastní činy a že se tedy vlastně neni čeho bát , protože se nám nemuže stát nic jiného než sami děláme . Stačí se tedy hlidat NEUBLÍŽIT ( člověku , zvířeti , přírode ) a taky se nám nic nestane . Pokud někdo někoho či něco kritizuje , mluví o sobě : kdyby to nebylo jeho téma či vlastnost , ani by si toho nevšim a nerezonovalo by to s nim . Člověk má tendenci podle sebe soudit druhé , tak si lze všimnout z čeho ostatní podezřívá a obviňuje , jaké má tedy tendence a úmysly on sám , co lze také očekávat od něj , neboť svět je jen naším zrcadlem a spatřuje – li někdo spoustu negativit a odsouzeníhodného chování , nebo naopak obdivného jednání , spatřuje tím ve svém díle sám sebe , protože logicky z karmického pohledu ani nikoho jiného spatřovat nelze , takže jestli někomu něco vadí , mohou to být pouze jeho vlastní chyby zrcadlící se v druhých a stejně když někdo někoho obdivuje , shledává opět jen sám sebe , protože KAŽDÝ JE JEDINÝM STRÚJCEM VŠEHO CO SE DĚJE V JEHO SVĚTĚ . ( Nepomúže tedy přenášení odpovědnosti na druhé ani je obviňovat ) každý je také jediným kdo rozhoduje jaké téma si vybírá jeho mysl k zabývání . Bezekostopový Životní Styl vychází z viry v Karmu , že každému se vše vrátí a nic se neděje jen tak bez příčiny , protože vše má svou příčinu a následek a v podstatě se tedy nikomu nemuže přihodit nic jiného než sám nejdřív někomu nebo něčemu udělal jako první . Z toho pramení klid , že když budu dostatečně pozorný nikomu neublížit , netřeba se tim pádem už o víc starat , protože nic ani nemuže ublížit mne . Z toho dúvodu ani nesužují obavy z jakékoliv nemoci protože všechny jsou jen karmický následek za předchozí jednání a sužují člověka tak dlouho ,dokud svého jednání nezalituje a nenapraví . Lidé však přehlíží ubližování přírodě , kterého se dopouštějí sice jemněji , zato ale dlouhodoběji . Nejsou již ale překvapeni nemocnym a bolestivym stářim když se časem Karma nastřádá . Proto nechci narušit jen lidská práva nebo práva zvířat , ale rovnou celou přírodu ( včetně květin i hmyzu ) což sice leckomu muže připadat směšné , ale fakt že jsem za těch 11 let neonemocněl občas lidi udivuje . Je třeba si uvědomit , že i svícení , topení , ohřívání jídla i pití … přírodu zatěžuje – mírněji , zato ale dlouhodoběji a už vúbec nemluvě o chemických čistících prostředcích , automobilové dopravě , nebo dokonce létání a to zcela zbytečně , protože nevidim tak těžké si to odříct , uvědomit si , že to k životu potřeba neni . Vnímám to jako zbytečné púsobení bolesti , jako když si například pani myslí , že k životu potřebuje kožich ze zaživa stáhlích zvířat a přitom muže být stejně tak šťastna bez toho . Jde o nepozměňování okolí , přírody ani sebe ( nebo alespoň jeho minimalizování ) : Zlo nepotká toho kdo jej sam nečiní . Stejně tak vidim dúležité nebát se nezištně dávat : neboť copak je možné aby někdo vzal co neni jeho ? Vždyť přece v konečnem dúsledku každému stejně zustane jen co je jeho . Davat s radostí co máš , otevřeně všemi směry a také předevšim ¨ zlým ¨ kteří ublížily , neboť ti potřebují nejvíce a tam také bývá naše slabina . Každý se navíc za své hříchy ( ať vědomě či nevědomě ) stejně strestá sám : Neodejdete aniž by jste posledního haléře nesplatili .
Nepřekračuj ničí hranice , ani tvé nebudou překračovány
Nikomu nic neber , ani tobě bráno nebude …
OCHRANA PŘÍRODY :
Podle mne člověk přírodě nemuže pomoc . Jediné co pro ni muže udělat , je nechat ji být , přestat do ni zasahovat ( nebo zásah alespoň minimalizovat ) umoznit ji tak aby se zregenerovala sama . Vyspět natolik , že ji přestane pozměňovat . Když budem prijímat přírodu takovou jaká je , i sebe a nebudem ji potřebovat přetvářet . V minimalizování zásahu do přírody , okolí i těla , – vidim budoucnost . Dobře dýchat , šířit klid a harmonii kolem sebe , pěstovat bdělost . Protože čim zatemněnější mysl , tim větší zkáza a destrukce pro přírodu a v konečné fázi i pro sebe . Od nahého 24/7 meditujiciho mnicha na práně pod stromem ( nebo živící se jen např. ovocem ) k nenasytnosti temnotě vědomí drancující přírodu , planetu , matku zem , pro přírodní zdroje : ropa , drahe kameny , zlato … proměňující panenskou přírodní krásu v smetiště . Naslouchání hlasu přírody i těla . Muže to znít naivně ale jsem přesvědčen , že plná meditace ochráni od všeho ( včetne všech nemocí , parazitú , bolesti … etc )
Ráj ( cesta do Ráje )
Jak vypadá ráj ? modré nebe , plující oblaka , láska , mír … odpušťění , opětovné spřátelení a sbratření se vším a každým … ráj je odměna za tiše protrpěné časy , odpušťění všeho a všem a zhojení bolesti kdy se nahromaděné nastřádané dobro na myskách vah spravedlnosti přehoupne nad zlem a převáží … jednou pro vždy … zavládne mír a klid a rozzářené slunce zahřeje a zasytí vše kolem a nasycen všeho se vzdáš , protože už neni co si " držet " vše je už v božích rukou , na dobré cestě v bezpečí : věčné odpušťění , smíření po bouři .
Smrtí nic nekončí , smrt je jen opona , po smrti vše dál pokračuje , život nejde zastavit . Smrt je zasloužlý odpočinek po vykonané práci – proč se bát smrti ? Po smrti pujdeš do nebe prijmeš – li , že všichni ostatní také : Přeješ jim to ? Zustat otevřen . Svět je v božích rukou , netřeba se o něj obávat . Všichni jsme v božích rukou , o nikoho se netřeba obávat . Každý nechť si jde za svým štěstím a učí se z toho .
Závěť : Celý svět odkazuji celému světu , lidstvo lidstvu , přírodu přírode , nebesa nebesúm , svobodu svobodě , volnost , volnosti , a jedem dál …
Náboženství Lásky
Uplně každý má co dát ( celku a všem ) , přichází se s něčím podělit a je zde aby předal svůj jedinečný přínos a dar . Je to základní touha i potřeba každého , sdílet s druhými a přátelit se . Každý jsme jedineční , pro celek nenahraditelní tedy potřební , ale je – li někdo odmítnut , celek i jedinec je tím ochuzen a do jisté míry strádá . Jedinec může následně volit méně příjemné cesty k sebevyjádření , načež muže být ještě více zavržen a tato propast má tendenci se rozšiřovat . " Nezavrhujte aby jste nebyli zavrženi " ( také : neodsuzujte aby jste nebyli odsouzeni ) . Nikdo přece nechce zlo sam od sebe , ani nemuže být jeho prvenstvím , ale volí jej , nezbývá – li již jiné cesty , což je i odpovědností okolí , že jej odmítá přijmout a pochopit . Nakonec se karmicky každému jen vrátí jeho podíl viny , co skutečně komu patří . Moudrý však neštěstí předchází , neb ví že " všechny květy mají kvést " a v duchu " žít a nechat žít " všechny dveře zůstávají otevřeny . Žádná duše nebude zatracena a za každé naše přijetí jsme také my obdarováni . Muže se stát , že někdo je zavalen spoustou bolestí a zranění , ale to jen znamená , že má větší potřebu cítit " přijetí " a toto naše ůsilí , vlídnost a trpělivost se nám vrátí . Dalším odmítnutím a působením ještě větších bolestí se ale " problém " jen odsouvá , narůstá a nic dobrého neřeší . Dítě již hotová , dokonalá a celistvá bytost se přichází dělit , sdílet a dávat : rodičům , rodině , přátelům , společnosti … Ze své přirozenosti přichází " nemocné " uzdravit , strádající nasytit , smutné rozveselit , neklidné uklidnit a dát všem co má , co skrze něj přichází , bez rozdílu , bez hranic , stejně jako slunce svítí na všechny bez vyjímky , předsudku , soudu … Dítě odmítají proto , že jim zrcadlí je samé v nejčistší , nejpřímější , nejjasnější podobě , odmítají tím vlastně sebe . A když začne narážet na odmítnutí jeho božské podstaty , setkávat se s ODSOUZENÍM JEHO PŘIROZENOSTI i názorem že je hloupé , neplnohodnotné , nevýznamné , že se nejprve musí " vzdělat " , něčemu " naučit " , a jen poslouchat bez zpětné vazby , když nedochází ke komunikaci mezi jím a učitelem , ale jen k bezmeznému se podřizování " autoritě " se naučí samo sebe potlačovat , nevážit si sebe , nevěřit si , a nenásledovat svůj vnitřní hlas , nemůže dostatečně ani přispívat celku a svou porážku , bolest , zklamání , strach , odmítnutí , nepřijetí a nepochopení šířit kolem sebe . Jak může dávat dobro někdo , kdo ho nikdy nezažil a nezná ? Někdo se muže chovat destruktivně proto , že nemá dostatek prostoru pro své sebevyjádření a kreativitu … Dítě ještě než umí slova rozumí rodičúm proto , že slyší jejich pocity , které mají když s nim mluvi . Jak vyléčit planetu , lidi , svět … ? Už samotné pociťování zimy vnímám jako znamení , že chladíš , nezahříváš okolí , druhé . Je li ti zima , zahřívej . Přemáhat Zimu hřejivostí , lakotu šťedrostí , zlo dobrem , zbabělost odvahou , hloupost inteligencí …
Zlo skončí až ho odpustíš – ne oplatíš . Zlo musí zustat bez odezvy , ma – li ustat : “ let it be “ – nechat plavat ono odplave ( opakem lásky je apatie , ne nenávist ) .
Poselstvi Rainbow písní :
I find my joy in the simple things coming from the earth
I find my joy in the sun that shines and the water that sings to me
listen to the wind and listen to the water hear what they say
let us never forgot to give thanks and praise .
Truth simplicity and love .
Pacha mama I am coming home to the place where I belong
I want to be free so free like the flower and the bee
like the bird up in the tree like the dolphin in the sea
I want to fly high so high like an eagle in the sky
and when my time has come I am gonna spread my wings and fly
I want to lay down and fly
I want to be free be me by the being that I see
not to rise and not fall being one and loving you all
there is no high there is no low there is no where left to go
except Inside a ittle star telling me : be just who you are .
Here we are once again holding hands in a circle
mother earth gives us birth father sky brings us changes
face the sun feel the power face the moon let it flow .
Earth my body water my blood air my breath and fire my spirit .
Mother I feel you under my feet mother I hear your heart beat
mother I hear you in the river song eternal waters flowing on and on
father I see you where the eagle flies light of the spirit gonna take us higher and higher .
Tall trees warm fire strong winds deep water I can feel it in my body I can feel you in my soul .
The ocean is the beginning of the earth all life comes from the sea .
The river is flowing flowing in growing the river is flowing down to the sea
mother Earth caring me your child I will always be mother Earth caring me down to the sea
the Moon she is wailing waxing and waning the Moon she is wailing for us to be free
sister Moon watch over me your child I will always be sister Moon watch over me until we are free
the Sun he is shining brightly he´s shining the Sun he is shining lightning our way
father Sun shine over me your child I will always be father Sun shine over me and brighten our way
the Fire is burning destroying and healing the Fire is burning for us to get pure
violet Flame burn over me a child I will always be violet Flame burn over me until we are pure .
Fly like the wind run ike the water moving over the land for eternity
once we are young and full of being once we are babies and full of seeing
once we are strong and full of doing once we are old and full of knowing
we are here and gone this candle flicker spinning on a wheel that is larger than life
its hard to know the bigger picture to understand it all and be free from strife
your gypsy soul it keeps you moving rolling all around like a tumble weed
you are fully grown but you are still learning learning what it means to be truly free .
Fly like an eagle flying so high circeling the universe on wings of pure light .
We are at one with infinite sun forever and ever
we are in tune with our sister moon forever and ever .
We are as god created us in the love in the light in the glory .
May the love we share here spread its wings fly across the earth
and sing its song to every soul that is alive
may the blessings of the universe shine on everyone and may we all see the light within .
Through your eyes shines the light wonder of god in you .
Above and bellow and all around you are , you are the essence of all the beauty of life ,
you are the essence of all the love of my life , sacred one source within and beyond .
You are my mother you are my father you are my lover you are my friend
in the beginning you are the centre and you are beyond the end
and I love you so cause you help me see to see you in all is to see you in me
I am in you and you are in me
you are the colors of the rainbow you are the pure white light in me
you are the mountains you are the rivers you are the sky you are the sea
the petals of the lotus they are many but the flower is just one
philosophies and religions they are many but the truth is just one
I want to touch you I want to feel you I want to be right by your side
I want to know you love you I want to serve you all the time .
We are opening up in sweet surrender to the luminous love light of the one
we are rising up like a phoenix from the fire let our lovelight grow higher and higher .
Let the way of the heart shine through
love upon love all hearts are beating as one
light upon light shining as bright as the sun .
In the still of the night from the darkness comes the light and I know in my heart it is you
when the truth is revealed all the sorrow will be healed and I know in my heart it is you
when the fire in my soul burns the longing for the goal then I know in my heart it is you .
Forever shining forever flowing guiding me to you , you are beautiful you fill me up with love .
Já zdravím slunce v duši mé to světlo které je živé
prosím ať mysl moji osvítí poznání prosím ať celou zemi a všechny světy ochrání .
Mother I offer my prayers to you for the healing of the nation ,earth , family , tribe .
I am the light of my soul I am bountiful I am beautiful I am bliss I am .
Because Love staying by mi side why I should be afraid .
Guided and protected wherewer we are .
Deep inside my heart Ive got this everlasting love its shining like the sun which radiates on everyone
the more what I give the more Ive got to give is the way that I live its what I living for .
Our magic is our give away our magic is our song
so give away your love today and sing then all day long .
Thank you for the food its healing us .
There is a jewel in the lotos flower unfolding deep within my soul
to be a jewel in the lotos flower unfolding is the highest goal .
We all come from the Goddess and to Her we shall return
like a drop of rain flowing to the ocean
we all come from the one God and to Him we shall return
like a spark of fire reaching for the open sky
we all come from one and to one we shall return
like a ray of light reaching for infinity
hoof and horn those who die shall be reborn
corn and grain those who fall shall rise again
sage and crone wisdom is gift shall be our own
crone and sage wisdom is the gift of age .
Humble yourself In the sight of your Sister you got to bend down low
humble yourself In the sight or your brother ask him what he knows and
we shall lift each other up higher and higher
humble yourself In the sight of the children you got to bend down low
we need to know what they know and no one knows that we shall lift each other up
humble yourself In the sight of love you got to bend down low
humble yourself In the sight of jah jah and let your love-light show
and humble your self humble ourselves .
Hey brother we all are one hey sister we all are one
no matter where we are coming from no matter where we are coming to .
Every day I love my life little bit more the past is history the future is a mystery
the present is the reality thats what we are
and we are singing and dancing and skanking on the way
maybe we go up maybe we go down maybe we meet in the middle way
because this is just the song about butterfly people about the freedom .
Step by step , breath by breath , a little bit deeper , a little bit closer ,
inside me , inside you , inside God , inside it all .
Dear friends let me tell you how I feel you have given me so much pleasure I love you so .
We are circeling together we are singing our heart song
this is family this is unity this is celebration this is sacred .
We are a circle within a circle with no beginning and never ending .
A dalších :
When the moon is in the seventh house and Jupiter aligns with Mars
then peace will guide the planets and love will steer the stars
this is the dawning of the Age of Aquarius
harmony and understanding sympathy and trust abounding
no more falsehoods or derisions golden living dreams of visions
mystic crystal revelations and the minds true liberation .
Imagine theres no heaven its easy if you try no hell below us above us only sky
imagine all the people living for today imagine theres no countries it isnt hard to do
nothing to kill or die for and no religion too imagine all the people living life in peace
you may say I am a dreamer but I am not the only one
I hope some day you will join us and the world will be as one
imagine no possessions I wonder if you can no need for greed or hunger
a brotherhood of man imagine all the people sharing all the world .
When I find myself in times of trouble mother Mary comes to me speaking words of wisdom let it be
and in my hour of darkness she is standing right in front of me whisper words of wisdom let it be
and when the broken hearted people living in the world agree there will be an answer let it be
but though they may be parted there is still a chance that they may see there will be an answer let it be
and when the night is cloudy there is still a light that shines on me shine on till tomorrow let it be
I wake up to the sound of music mother Mary comes to me speaking words of wisdom let it be .
Krásný je vzduch krásnější je moře co je nejkrásnější usměvavé tváře
pevný je stůl pevnější je hora co je nejpevnější ta člověčí víra
pustá je poušť i nebeské dálky co je nejpustější žít život bez lásky
mocná je zbraň mocnější je právo co je nejmocnější pravdomluvné slovo
velká je Zem šplouchá na ní voda co je však největší ta lidská svoboda .
V dálných dálkách zámoří ční prý zlaté pohořÍ příchozího pohostí nádherou a hojností
dík těm svůdným pověstím zástupy šly za štěstím chátra i ti bohatí s vírou že se vyplatí
jít a hledat Eldorádo zbavené vší bídy člověčí jít a hledat Eldorádo kde je láska mír a bezpečí
báchorce té uvěří dávno už jen někteří spíš než zlatonosný štít nám dnes rozum káže jít
protože my už dávno víme že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin že Eldorádo není kdesi
v dálce ale docela blízko v našich srdcích a v našem vědomí a že jeho pravé jméno je láska
mír a porozumění nosíme je v sobě a ptát se na něj je naše přirozená povinnost .
Pravda víťazí pravde čas nevadí ani lesk všemocných peňazí
pravda víťazí ak ju sám nezradíš pravda vždy zvíťazí .
Závěr
Vůně pravdy předčí všechny vůně
Krása pravdy předčí všechny krásy
Ochrana pravdy předčí všechny ochrany
Síla pravdy předčí všechny síly
Sláva pravdy předčí všechny slávy
Dhammapadam
Peace
Mír s vámi
mějte se všichni dobře , mejte se rádi .

New Report

Close