POEM (in Dutch) inspired by NEWT 2017. Title: De Nobele bloten

Inspired by encounters during the NEWT, I wrote a poem in Dutch. So I will share it in Dutch. It is just a rough version – I just finished it – but when I re-read it, and with some feedback, it might change over the next years.
Actually I hoped to write something neutral (not taking sides), but I suppose I wrote more in favour of the naturists.. Maybe what I achieved in this version, is portraying the naturists as not evil or weird, and providing an explanation for the location of their wanderings, which are limited to the places where they are not bothering anyone who has different view on shame/nudity.

De Nobele Bloten
doen niet uit de hoogte
wanneer ze een Alpse berg beklimmen
en van het uitzicht genieten

De Nobele Bloten
doen niet uit de hoogte
maar zijn op de hoogte
– ook op een Alpse berg –
van textiele meningen
in de bezonde dorpen beneden

De Nobele Blote voelt zich goed daarboven
maar niet beter dan de Gekleden beneden

Nee, de reden dat beneden geen naakten zijn
is omdat Ongekleden beleefd wegblijven
van beschaamde tenenkrommende ogensluiters en mondopeners

De textiele meningen van aangeklede mensen
worden dik aangekleed met strikte normen
de textiele meningen van aangeklede mensen
worden heet aangekleed met zware waarden
De textiele meningen van aangeklede mensen
houden hun zelfbeeld schaamteloos warm

Om te voorkomen dat dik ingepakte zelfbeelden
rood aanlopen
wanneer ze rondlopen
in een laaggelegen blotenloosdorp
wandelen de Nobele Bloten in de hoogte
-ongezien en onbeschaamd
op respectvolle afstand

26 thoughts on “POEM (in Dutch) inspired by NEWT 2017. Title: De Nobele bloten”

  • It may have been a bit overzealous but not stupid. Occasionally, even a bad translation suffices to get a general idea. In this case, with non existent and yet easily understood words like 'blotenloosdorp' (not a "village without walls" but one without 'bares', bare people), it could hardly have worked.

   Shakespeare added numerous words to English, but these got their way into dictionaries. There does exist a highly praised Dutch translation of all his plays, by the late Willy Courteaux. It had appeared nearly half a century ago and then after forty years his entirely revised translation was ready. A recent mere poem without strict rhythm or rhyme should be a cinch, though I prefer to pass. 😉

 1. It is probably a bad translation, but I hope it conveys your sentiment and understanding in English…
  The Noble Bloten
  do not get out of the height
  when they climb an alpine mountain
  and enjoy the view

  The Noble Naked do not get out of the height
  but are informed
  – also on an Alpine mountain –
  of textile opinions in the bustling villages below

  The Noble Naked feels well above it
  but no better than the Dressed down below

  No, the reason that there are no nudes below
  is because Undecided stay away politely
  of embarrassingly tinkling eye-openers and mouth-openers

  The textile views of dressed people are dressed up with strict standards
  the textile views of dressed people are dressed up with heavy values
  The textile views of dressed people keep their self-image shamelessly warm

  To avoid thick packed self images to turn red
  when they walk around in a low-lying village without walls
  walk the Noble Naked in height
  -on eyesight and unabashed
  at a respectful distance

  • Translation engines merely indicate what a text might be about. For anything better, they are worthless unless one at least grasping both languages as well as the topic amends the output. For instance, the first lines should be more like:
     The Noble Bares <font size=1 color=#666>unusual substantivation also in Dutch</font>
     do not act haughty <font size=1 color=#666>do not condescend</font>
   I predict poetry to remain beyond artificial intelligence for still a little while…

 2. Een noodzakelijk in meer dan decimeters uit te drukken zogeheten respectvolle afstand vanwege de enen, houdt niet op een de anderen hoogst beschamende afstand te zijn. Steevast elkaar ver uit de buurt blijven, is geen eerbetoon tot of vanwege de banneling. Een afstand om 'U' tegen te zeggen, is minder <i>niet te familiair</i> respectabel dan bovenal <i>tot vreemden gestigmatiseerd</i> afstandelijk.

   • We kúnnen zonder wederzijds eerbetoon en vrienden kiezen we uit. Maar <i>alle</i> mensen <i>moeten</i> ook de verschillende mensen voldoende respecteren om mekaar nooit ruim uit de weg te <i>hoeven</i> gaan, laat staan uit elkaars buurt te <i>blijven</i>. Het moet volstaan, slechts zo nu en dan eventjes wat <i>extra</i> ruimte te gunnen aan wie die uit faire eigen behoefte vraagt. Creatie van gedwongen of vrijwillige ghetto's blijft uit den boze, ondanks pasjes om er zich geheel onderworpen buiten te begeven.

    Zichzelf verbannen om conflicten te vermijden, is een tocht naar de vergetelheid van het vredige graf.

    Boeddhistische culturen voorkomen conflicten door tal van zachte uiterst zichtbare tot amper te vermoeden omgangsvormen, zonder die omgang te vermijden door een eind om te gaan. Belangrijk tijdens het oplossen van soms onvermijdelijk tegenstrijdige belangen is, dat niemand kennelijk gezichtsverlies lijdt. Daartoe zijn Westerse gebruiken te zeer op confrontatie gericht en dat veroorzaakt naast een nogal verschillend type aanzien en eergevoel, het bestaan van verliezers. Dat houdt duurzame oplossingen zeldzaam en dwang springlevend.
    <i>'Clothing optionally'</i> bevrijdt iedereen van zowel confrontatie- als separatiepolitiek. De weg ernaar zou dit wellicht best voorafspiegelen.

    • "confrontatie- als separatiepolitiek" Mooie woorden!! (Niet de concepten waarnaar ze verwijzen, maar ik vind het mooi klinken…)

     Maar een roep om tolerantie, dus: iedereen de ruimte gunnen en diversiteit omarmen!
     "Zichzelf verbannen om conflicten te vermijden, is een tocht naar de vergetelheid van het vredige graf."

     Kun je wat voorbeelden geven van hoe Boedhisten conflicten proberen te voorkomen (met gedrag? taalhandelingen?)
     Is dit gebaseerd op de Analects van Confucius? (toevallig heb ik daar laatst heel kort een college over gehad)

     • Ongetwijfeld een interessante vraag voor academici. Maar in de praktijk net zo onzinnig als zich afvragen of westerse gedragingen in de dagelijkse omgang gebaseerd zijn op Genesis, op de leer van de kerkvaders of een invloed ondergingen van Teilhard de Chardin.
      Taal spiegelt denken en ingesteldheid. Lichaamstaal en mimiek minstens evenzeer. Besliste gedragingen volgen. Niets staat los van de cultuur maar invloeden gelden in beide richtingen. Elkeen slikt en spuwt cultuur.

      Een cultuur groeide uit vanalles<sup><small> </small></sup> en omvat ook allerlei correcties, wijl geen kat het nog allemaal filosofisch of historisch kan plaatsen. Ik leefde de laatste 25 jaar al bij al toch wel een vijftal jaren tussen theravada boeddhisten (zij het met zelfs onder academici nog sterke animistische inslag maar daarvan merkte ik geen invloed op omgangsvormen). Daarnaast (alsook in diezelfde streken) ken ik ook enige (etnische en nog sterk culturele) Chinezen en nog een boeiende bereisde Japanner… en ik praatte erover onder andere met verscheidene mijns inziens wijze westerlingen met langere of wijdere ervaring en meer vertrouwd met de theoretische achtergrond.

      De omgangsvormen die me ooit het meest verrasten of onbegrijpelijk leken, blijken veel nuttiger om in de omgang te vermijden dat een aangevoeld of evident verschil in mening of belang, tot een confrontatie uitgroeit of zelfs maar lijkt daar aanleiding toe te geven. Inclusief geregeld iets niet trachten echt op te lossen maar gewoon een wat onbevredigend (en naar onze normen onaanvaardbaar) status quo als vanzelfsprekend aanvaarden, wat vlot gaat als men doordrongen is van een cultuur die dat van iedereen in die situatie verwacht. Met enig begrip, valt het ook mij gemakkelijker zelfs al staat het haaks op mijn persoonlijke ingesteldheid. Wat in mijn cultuur me te zeer zou vernederen (met ook invloed op mijn zelfrespect), kan me in een oosterse net extra respect bezorgen (en me nog eens doen afvragen wie ik diep vanbinnen ben). In omgekeerde zin komt dat ook wel eens voor, zodat wij bepaalde oosterse gedragingen echt moeten leren te respecteren in plaats van te minachten. (Als dit paradoxaal lijkt, het gaat om een tweesnijdend zwaard: Men kan minachten wegens misdraging of wegens niet opkomen voor zichzelf.)

      Overigens merkte ik ook dat westerlingen binnen hun eigen cultuur bij enkele situaties adviseren tot of begrip opbrengen voor toegevingen die veel boeddhisten net niet willen pikken; de verklaring is soms erg complex of slechts te vatten als men de fijne details kent en kan ook voor mannen en vrouwen anders liggen. Leren uit de praktijk, houdt ook rekening met de mogelijkheid dat een persoon zich gedroeg volgens zijn/haar domweg verkeerd of onvolledig geïnformeerd zijn. Contaminatie van een empirisch experiment valt buiten een geïsoleerde omgeving moeilijk te voorkomen of in te schatten.

      Mijn pleidooi is bovenal niet gericht op bekeren want er zijn voor- en nadelen aan beide zijden van het spectrum. Bijleren zit er ongetwijfeld wel in: De praktische resultaten zijn in specifieke situaties voor een van de culturele sferen opmerkelijk beter. Voor de telkens te maken keuze heb ik geen handleiding; het is allicht nuttig om eens te bedenken hoe men het vermeende probleem in die andere cultuur allicht zou aanpakken en eventueel of dat enigszins ingepast kan worden. Na verloop van tijd zal men sommige zaken ook in de eigen cultuur onbewust toepassen en de omgang vlotter doen verlopen met zeer bevredigend resultaat.

      <sup><small> </small></sup> 'Van alles' moet met spatie maar bij 'uit vanalles' blijf ik dwarsliggend ingesteld.

     • Ja, meer diversiteit van leven, praten, en uiterlijk zou de wereld goeddoen, denk ik. Ervanuitgaan dat iedereen doet of spreekt zoals iedereen in het land (in dit geval Oostenrijk, in de bergen), kan ervoor zorgen dat mensen maar 1 waarheid zien, en de rest minachten.
      "Men kan minachten wegens misdraging of wegens niet opkomen voor zichzelf."
      Wat ik me ook herinner van hrt college is dat het in "het Westen" veel lijkt te gaan om "gelijk hebben" of discussies "winnen", terwijl het in "het Oosten" meer gaat om "agreeing to disagree", comprissen sluiten en leren van confrontaties, omdat je bij elke confrontatie een spiegel voor je krijgt van hoe de ander je ziet. En die kennis kun je dan hopelijk (als ik het goed begrepen heb) gebruiken om een volgend conflict te voorkomen.
      Het idee dat je samen een conflict oplost in plaats van de ander (figuurlijk) de grond in boort or (letterlijk) vermijdt, lijkt redelijk nieuw, onbekend of moeilijk in "het Westen". Het ego en het eigen referentiekader lijkt te belangrijk om te herzien, misschien? Het is egocentrisch (dit is past net in mijn wereldbeeld, dus ik minacht je) en tegelijkertijd niet egocentrisch genoeg om in te zien dat de ander je een spiegel voorhoudt waarvan je kunt leren hoe je op anderen overkomt (bijvoorbeeld door jouw ideeën te willen opdringen aan de ander)…?

     • Dit laatste wordt wel eens meer van mij gedacht. Ik wil echter mijn ideeën voldoende verduidelijken opdat ze juist begrepen zouden worden. Pas dan kan men naar eigen inzicht vooruit en dat mag gerust anders dan hoe ik het zou doen. De balans tussen aangenaam overkomen en goed helpen inzien blijkt zelden evident.

 3. our words translated by oogle were good… thank you for the thought
  In the UK, people do not know how to feel about De Nobele Blote(n)… one day, whether with warm clothes or naked, people will start to understand what is actually important,,,
  Wat is eigenlijk belangrijk?
  Bedankt voor uw woorden en gedachten
  John

Leave a Comment

New Report

Close